Cílová skupina

 
 
Cílová skupina
 
  • Matky s dětmi
  • Oběti domácího násilí
  • Mládež opouštějící ústavní zařízení
 
Popis cílové skupiny
 
  • Matky s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou neumějí nebo nemohou samy řešit. Často jde o matky samoživitelky, matky na MD, kterým absence partnera (a dalšího příjmu) komplikuje možnost nájemního či vlastnického bydlení. Řešíme i situace domácího násilí, kdy se matky s dětmi ukrývají před agresí partnera.
 
  • Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a osoby, které jsou propuštěny  z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Návrat zpět do rodiny je pro klienta zcela nemožný nebo nevhodný.
 
Jsme azylový dům pro matky s dětmi - bereme pouze ženy s dětmi, máme dům na půl cesty - bereme pouze mladistvé propuštěné z dětského domova či jiného ústavního zařízení, máme krizový pokoj pro ženy - bereme pouze ženy.
Služba není určena
  • samotnému dítěti bez zákonného zástupce
  • osobám zodpovědným za výchovu dětí závislých na alkoholu, drogách.
  • osobám zodpovědným za výchovu dětí se zdravotním postižením, kteří by byli závislí na pomoci pracovníků AD a DNPC.
     
   
 

Copyright 2011 Český červéný kříž Beroun, Všechna práva vyhrazena                 Webdesign a optimalizace pro vyhledávače: GRAFART STUDIO®