Služby

 
 

 

Nabízíme tyto služby
Ubytování
  • je možné na dobu určitou, zpravidla nepřevyšující  dobu 1 roku
 
Individuální poradenství
  • probíhá dle sestaveného individuálního plánu, směřuje k vyřešení aktuálních problémů a reintegraci ubytovaných do běžného života.
 
Sociální poradenství
  • zaměřuje se především na posílení vztahů s přirozeným prostředím klientů, na nalezení zaměstnání dle individuálních možností a nalezení vhodného bydlení.
 
Poskytnutí pomoci při zajištění stravy, poradenství v oblasti vedení domácnosti
  • probíhá formou vytvoření podmínek pro přípravu stravy, individuální pomoci při vaření.
 
Pomoc při výchově a péči o děti
  • zahrnuje dohled nad správnou výchovou a péčí o děti, volnočasové aktivity pro děti, pomoc při umisťování dětí do školských zařízení.

 
Doprovázení
  • je poskytováno při jednání na úřadech a jiných institucích.
 
Zprostředkování odborné pomoci
  • zprostředkování návštěvy u lékaře, právníka, psychiatra, psychologa, v Občanské poradně Beroun, Pedagogicko-psychologické poradně, centru Sponte aj.

Možnost zapůjčení ložního prádla, nádobí, kuchyňských a domácích spotřebičů, potřeb pro péči o děti.

Možnost využití darovaného ošacení, ale i obuvi a hraček.
   
 

Copyright 2011 Český červéný kříž Beroun, Všechna práva vyhrazena                 Webdesign a optimalizace pro vyhledávače: GRAFART STUDIO®