Náš azylový dům

 
 

Základní informace:

Azylový dům a dům na půl cesty Berounka je zařízení azylového typu s nepřetržitým provozem dle zákona 108/2006 Sb.

Azylový dům

 Poslání :

Azylový dům poskytuje dočasné uybtování a sociální služby nezletilým dětem a jejich matkám, také samotným ženám, které se ocitly v nepříznivé a krizové životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Pracovníci AD pomáhají klientce s osamostatněním, začleněním se do společnosti a se zodpovědnou péčí o dítě. Ubytování je přednostní pro uživatele z regionu Berounsko - Hořovicko. 
 
Cíle služby:
 • Poskytnout základní sociální poradenství, pomáhat stabilizovat psychický stav uživatelů a při zorientování se v aktuální situaci.
 • Poskytnout ubytování v bezpečném prostředí na dobu nezbytně nutnou na překonání nepříznivé situace.
 • Poskytnout pomoc při prosazování práv a zájmů uživatelů, pomoc při řešení jejich problémů, popřípadě zprostředkovat pomoc dalších odborníků.
 • Podporovat rozvoj a získávání nových schopností a dovedností uživatelů k posílení jejich soběstačnosti a samostatnému fungování tak, aby se dokázali postarat o své děti, o domácnost a vrátit se zpátky do běžného života.
 • Vytváření podmínek pro opětovné navázání a upevnění vztahů s vlastní rodinou.
 • Pomoci uživatelům získat vhodné bydlení mimo síť azylových domů.
 • Poskytovat služby tak, aby odpovídaly individuálním potřebám uživatelů a byla při tom zachována jejich práva a lidská důstojnost. 

   
Dům na půl cesty
 
Poslání:
 
Dům na půl cesty poskytuje dočasné ubytování a sociální služby klientům  do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a osoby, které jsou propuštěny  z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Návrat zpět do rodiny je pro klienta zcela nemožný nebo nevhodný.
Pracovníci DNPC pomáhají klientům zajistit plynulý přechod mezi ústavním zařízením a začleněním se do běžného života. Ubytování je přednostní pro uživatele z regionu Berounsko-Hořovicko.
 
 
Cíle služby :
 
 • Cílem je naučit klienty základní dovednosti týkající se samostatného života (př. chodu domácnosti, kontaktu s úřady, manipulace s financemi) tak, aby se bez problémů začlenili do společnosti, obnovili vazbu na rodinu (pokud je to možné), získali pracovní příležitost a vhodné bydlení.
 • Služby poskytovat tak, aby odpovídaly individuálním potřebám uživatelů a byla při tom zachována jejich práva a lidská důstojnost.

Popis zařízení
 
Naše zařízení se nachází v budově Komunitního centra, kde sídlí společně s dalšími osmi neziskovými organizacemi. Vlastníkem budovy je město Beroun, provozovatelem Azylového domu a domu na půl cesty Berounka je Český červený kříž Beroun. Budova bývalých kasáren je nově zrekonstruována a plně přizpůsobena provozu sociálního zařízení.                                
Obývané jsou místnosti v prvním poschodí, jedná se 12 pokojů azylového domu pro matky s dětmi, 1 krizový pokoj pro ženy a 3 pokoje (typ garsoniéra) domu na půl cesty. Dále se zde nachází  kancelář služby, společenská místnost s hernou, místnost na praní prádla a sklad vybavení. V přízemí jsou kanceláře ředitelky, sociální pracovnice a sklad ošacení.
K objektu patří i malá zahrada, která nabízí prostor pro trávení volného času dětí i maminek.
 
Kapacita zařízení
 
Kapacita Azylového domu je  12 pokojů azylového domu pro matky s dětmi, 1 krizový pokoj pro ženy a 3 pokoje (typ garsoniéra) domu na půl cesty připravených pro okamžité nastěhování.
Všechny jsou vybaveny  příslušným počtem postelí, stolem, židlemi, šatními skříněmi, lednicí, nádobím, k příslušenství patří také lůžkoviny. Sociální zařízení a kuchyně jsou pro všechny společné. Výjimkou jsou pokoje domu na půl cesty, každý pokoj má vlastní sociální zařízení a kuchyňský koutek.
Klientky mohou dále využívat společenskou místnost plně vybavenou pro trávení volného času dětí i maminek (2 sedací soupravy, pracovní stoly s židlemi, PC, televize, video, dvd, koutek s hračkami), prádelnu se čtyřmi pračkami.
 
Provoz zařízení
24 hodin denně
Služba se poskytuje za úplatu, viz informace v ceníku .
   
 

Copyright 2011 Český červéný kříž Beroun, Všechna práva vyhrazena                 Webdesign a optimalizace pro vyhledávače: GRAFART STUDIO®