Zájemkyně o ubytování

 
 

Pokud máte zájem o ubytování v azylovém domě/domě na půl cesty, se svými žádostmi se můžete obracet:

  • přímo na Azylový dům Berounka (tel. 311 611 724, 31 611 725)                                                               Po-Čt-8-15.30, Pá-8-13.30
  • V odpoledních a nočních hodinách, o víkendech na stálou službu azylového domu                         (tel. 311 510 653).

 

Co je nutné udělat:
1. Sepsat Žádost o přijetí do azylového domu Berounka
Žádost o ubytování obsahuje:
  • jméno a příjmení,
  • důvod proč žádáte o tuto formu ubytování,
  • počet a věk dětí, 
  • kontaktní údaje (adresa, bydliště, telefon).
Následně budete zařazeni do Seznamu čekatelů.
 
2. K nástupu je nutné:
  • seznámit se s  Domácím řádem, ubytovací smlouvou a podmínkami pro přijetí
  • disponovat částkou na zaplacení ubytování na dobu 1 měsíce a vratné zálohy na možné poškození majetku AD ve výši 500 Kč.
 
Ceník poskytovaných služeb:

Žena na krizovém lůžku, samotná těhotná žena 80,- Kč/den
Obyvatel domu na půl cesty 80,- Kč/den
Uživatelka s jedním dítětem 70,- Kč /den + 40 Kč /den
za každě další dítě 40,- Kč /den
 
   
   
   

   
 

Copyright 2011 Český červéný kříž Beroun, Všechna práva vyhrazena                 Webdesign a optimalizace pro vyhledávače: GRAFART STUDIO®