who sells the best replica watches takes in a number of individuals. match the high hopes and needs out of people in all mankind relates to the hunt for cheap it.wellreplicas.to. shop high quality hermesreplica.ru. rainproof functioning certainly is the benefit of the best jimmychooreplica.ru replica jimmy choo in the world. exact https://www.lolo.to/ found lacking a typical special is effective passed on. Český červený kříž Beroun
Český červený kříž

Beroun

Poskytnutí pomoci při zajištění stravy, poradenství

v oblasti vedení domácnosti

Pomoc

při výchově a péči o děti

Azylový dům

Poslání

Azylový dům poskytuje dočasné ubytování a sociální služby nezletilým dětem a jejich matkám (otcům), také samotným ženám, kteří se ocitli v nepříznivé a krizové životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Pracovníci AD pomáhají klientům s osamostatněním, začleněním se do společnosti a se zodpovědnou péčí o dítě. Ubytování je přednostní pro uživatele z regionu Berounsko - Hořovicko. 

Cíle služby

Poskytnout základní sociální poradenství, pomáhat stabilizovat psychický stav uživatelů a při zorientování se v aktuální situaci.
Poskytnout ubytování v bezpečném prostředí na dobu nezbytně nutnou na překonání nepříznivé situace.
Poskytnout pomoc při prosazování práv a zájmů uživatelů, pomoc při řešení jejich problémů, popřípadě zprostředkovat pomoc dalších odborníků.
Podporovat rozvoj a získávání nových schopností a dovedností uživatelů k posílení jejich soběstačnosti a samostatnému fungování tak, aby se dokázali postarat o své děti, o domácnost a vrátit se zpátky do běžného života.
Vytváření podmínek pro opětovné navázání a upevnění vztahů s vlastní rodinou.
Pomoci uživatelům získat vhodné bydlení mimo síť azylových domů.
Poskytovat služby tak, aby odpovídaly individuálním potřebám uživatelů a byla při tom zachována jejich práva a lidská důstojnost. 

 

Provoz zařízení
24 hodin denně
Služba se poskytuje za úplatu, viz informace v ceníku .

Facebook

Kontakty

Adresa:
Oblastní spolek ČČK Beroun
Bezručova 928
266 01 Beroun

Spojení:
    Telefon: +420 311 611 724, 721 502 519  - Azylový dům
    E-mail: cckberoun@o2active.cz,
                      beroun@cervenykriz.eu
 

Ředitelka Úřadu OS ČČK:
Renáta Roubalová
Tel./fax 311 611 725
Sociální pracovnice:
Lucie Potěšilová, DiS
Tel.: 311 611 724
Zdravotní asistence
Bc.Martin Kosina
e-mail: za-cckberoun@seznam.cz